Skip to content

ใช้บัตรเติมเกม Garena เติมเกมฟีฟาย

ใช้บัตรเติมเกม Garena

วิธีการเติมเงินในรูปแบบนี้ก็มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันแต่ก็อาจจะต้องทำการซื้อบัตรเติมเงิน Garena มีจำหน่ายที่ 7-11 ลองไปหาดูกันนะ เมื่อทำการซื้อบัตรมาแล้วทำตามขั้นตอนนี้ด้านล่างนี้ได้เลย

ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการเปิดหน้าเติมเกม ของ Garena เลือกเกม Free Fire

freefire วิธีการเติมเงิน

ขั้นตอนที่สอง เลือกบัตรเติมเกมของ Garena จากนั้นกรอก Pin 16 ที่แสดงในบัตรของเรา

freefire วิธีการเติมเงิน 2

เติมเกมกับเรา : https://www.it-updates.com/termgame/free-fire