หากหน่วยงานในแต่ละประเทศใช้มันจะมีประโยชน์ Google ได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ที่จะแสดงข้อมูลที่ในประเทศของเราและในสังคมของเรามันทำสิ่งที่เรียกว่า Social Distancing หรือไม่? โดยการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ จากบริการต่างๆของ Google ที่รวบรวมเพื่อการใช้งานนี้

เว็บไซต์รวบรวมสถิติต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของ COVID-19 ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วนประกอบด้วยข้อมูลการค้าปลีกและนันทนาการ (ร้านค้าและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ) ร้านขายของชำและร้านขายยา (ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยา) สวนสาธารณะสถานีขนส่งสถานที่ทำงานและ ที่อยู่อาศัยพร้อมเก็บข้อมูลทุกสัปดาห์ แต่อาจมีบางประเทศที่สรุป 48 – 72 ชั่วโมงครอบคลุม 131 ประเทศทั่วโลก (มีภาษาไทยด้วย)

ซึ่ง Google ได้กล่าวว่าข้อมูลที่แสดงคือการรวบรวมข้อมูลโดยรวมไม่มีการรวบรวมและแจกจ่ายข้อมูลแยกต่างหากเพื่อระบุจำนวนคนและผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมในปัจจุบัน ซึ่งจะถูกคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเปรียบเทียบกับสภาพปกติก่อนที่จะมีการระบาดของโรคระบาดเกิดขึ้น

ชุดข้อมูลนี้มีประโยชน์มากและมีความสำคัญต่อการวางแผนขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศ เพราะเราอาจเห็นว่าในบางประเทศแม้จะมีคำสั่งต่าง ๆ ออกมาให้คนในบ้านของตัวเอง แต่จำนวนการระบาดยังคงเพิ่มขึ้นส่งผลให้ข้อมูลในส่วนนี้สามารถบอกได้ว่าแผนกใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ และดูแล

อย่างไรก็ตามมีบางคนที่กังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่ Google ใช้ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ แม้ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อเพราะอาจส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลในอนาคตหรือไม่ซึ่งเราในฐานะผู้ใช้อาจเชื่อถือได้ในระดับที่เราไม่ได้รวบรวมในพื้นที่นี้ตัวอย่างเช่นหาก Google รวบรวมสิ่งนี้ ชุดข้อมูลจาก Google Maps เพื่อรวบรวมข้อมูลเราต้องเปิดใช้งานโหมดไม่ระบุชื่อ การตั้งค่าเริ่มต้นใดที่ถูกตั้งค่าไว้แล้วจึงไม่ต้องกังวล

เชื่อว่าถ้าเป็นไปได้อาจมีบางส่วนที่ต้องการให้ Google รวบรวมข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดจากนั้นสรุปให้เราเห็นภาพดังนั้นอาจมีข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้น กิจกรรมนี้เราต้องเห็นว่าระหว่าง Google และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ ความน่าเชื่อถือคืออะไร

สามารถตรวจสอบ Google Map Covid-19 ได้ที่ : https://www.google.com/covid19-map/

บอกความรู้สึกกับเนื้อหานี้
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0